Π.Μ.Σ. Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία με ειδίκευση Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία"

με ειδίκευση

"Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία"

 

 

 

ΦΕΚ 3123/B/31-07-2018 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» (σε μορφή PDF ).

ΦΕΚ 3955/B/12-09-2018 Κανονισμός Λειτουργίας Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» (σε μορφή PDF ).

 

Τροποποίηση της υπ' αρ. 13/09.07.2018 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που αφορά στην έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος ΜεταπτυχιακώνΣπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με τίτλο «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» (Β' 3955), ΦΕΚ 3455/Β/29.07.2021.

Κανονισμός Λογοκλοπής (σε μορφή PDF ).

 

ΝΕΟ : Έκδοση Πρακτικών του 4ου Colloquium των Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών του Τμήματος Φιλολογίας

 

Επιτυχόντες ΠΜΣ στην Ειδίκευση : Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία ακ. έτος 2022-2023 (σε μορφή PDF ).

Πρόγραμμα Χειμερινού εξαμήνου 2022-23

 

Παράταση υποβολής αιτήσεων στην Ειδίκευση ΝΕΓΦ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (σε μορφή PDF ).

 

afisa 5 8 22

 

Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (σε μορφή PDF ).

Αίτηση για κατάθεση υποψηφιότητας ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (σε μορφή PDF ).

 

afisa nef 2022 23

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΝΕΓΦ 2021-22

 

Κατάλογος, Περιγραφή Μαθημάτων και Διδασκόντων ακ. έτους 2021-2022 (σε μορφή PDF ). 

Προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (σε μορφή PDF ).

Αίτηση για κατάθεση υποψηφιότητας (σε μορφή PDF ).

Πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2021-22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-22

Εξεταστική μεταπτυχιακών μαθημάτων χειμερινό 2021-22 (σε μορφή PDF ).

Οδηγίες με τη διεξαγωγή εξεταστικής περιόδου χειμερινό 2021-22 (σε μορφή PDF ).

Διευκρινίσεις όσον αφορά στις οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής  (σε μορφή PDF ).

Επιτυχόντες ΠΜΣ στην Ειδίκευση : Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία ακ. έτος 2021-2022 (σε μορφή PDF ).

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 1η Οκτωβρίου 2021 (σε μορφή PDF ).

 

 

afisa negf 2021 22

 

 

Κατάλογος, Περιγραφή Μαθημάτων και Διδασκόντων ακ. έτους 2020-2021 (σε μορφή PDF ). 

Πρόγραμμα A εξαμήνου για το Π.Μ.Σ. ειδίκευσης ΝΕΓΦ για το ακ. έτος 2020-21 (σε μορφή PDF ).

Πρόγραμμα Β εξαμήνου για το Π.Μ.Σ. ειδίκευσης ΝΕΓΦ για το ακ. έτος 2020-21 (σε μορφή PDF ).

Επαναληπτική Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020-21

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ_ΝΕΓΦ_2020-21

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ_ΝΕΓΦ_2020-21

Επιτυχόντες ΠΜΣ στην Ειδίκευση : Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία ακ. έτος 2020-2021 (σε μορφή PDF ).

Ανακοίνωση απαλλαγής τελών φοίτησης (2020-2021)  (σε μορφή PDF ).

Αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης (2020-2021) (σε μορφή PDF ).

ΦΕΚ οικονομικών ορίων για απαλλαγή από τέλη φοίτησης (2020-2021) (σε μορφή PDF ).

 

Παράταση Προκήρυξης Θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (σε μορφή PDF ).

Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (σε μορφή PDF ).

Αίτηση για κατάθεση υποψηφιότητας ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (σε μορφή PDF ).

  AFISA NEF 2020 2021

 

 

 

Κατάλογος, Περιγραφή Μαθημάτων και Διδασκόντων ακ. έτους 2019-2020 (σε μορφή PDF ).

Παράταση της υποβολής των αιτήσεων για το ΠΜΣ:Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία (σε μορφή PDF ).

Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (σε μορφή PDF ).

Αίτηση για κατάθεση υποψηφιότητας ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (σε μορφή PDF ).

 

afisa paratasi 2019

 

 

Προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (σε μορφή PDF ).

Αίτηση για κατάθεση υποψηφιότητας (σε μορφή PDF ).

Κατάλογος, Περιγραφή Μαθημάτων και Διδασκόντων ακ. έτους 2018-2019 (σε μορφή PDF ).

Παράταση Προκήρυξης στην Ειδίκευση "Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία"  (σε μορφή PDF ). 

Επιτυχόντες ΠΜΣ στην Ειδίκευση : Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία ακ. έτος 2018-2019 σε μορφή PDF (). 

Αποτελέσματα απαλλαγής από τέλη φοίτησης για το ακ. έτος 2018-19 (σε μορφή PDF ).

afisa 2018 1

 

 

 

  arxi poster

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οργανώνει το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» και κατεύθυνση «Νέα Ελληνική Φιλολογία» ιδρύθηκε βάσει της Υπουργικής Απόφασης 154892/Β7/07.12.2012 που δημοσιεύθηκε στα φύλλα της Εφημερίδος Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας 3382/Β/18.12.2012 και 1727/Β/19.05.2017.

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» με Κατεύθυνση: «Νέα Ελληνική Φιλολογία», που οργανώνει το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη τριάντα πέντε (35) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι σπουδές οι οποίες διαρκούν τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα οδηγούν στο αντίστοιχο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Φ.Ε.Κ. 3382/Β/18-12-2012 και 1727/Β/19-05-2017).

 

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν κατά το διάστημα 24 Ιουλίου - 30 Σεπτεμβρίου 2017, είτε αυτοπροσώπως, είτε με συστημένη αλληλογραφία (με ευανάγνωστη σφραγίδα κατάθεσης των ΕΛΤΑ μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2017), είτε με courier (ταχυμεταφορά), στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Παλαιό Στρατόπεδο – Ανατολικό Κέντρο, Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα (υπόψη κκ. Ειρήνης Μουτάφη, Χριστίνας Νικολαΐδου). Πληροφορίες: τηλ. 27210-65115, 65106, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

book nef 

 

Χαιρετισμός Διευθυντή Π.Μ.Σ. και Συντονιστή Κατεύθυνσης (σε μορφή PDF ).

 

Εσωτερικός Κανονισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» (σε μορφή PDF ).

 

Μαθήματα κατεύθυνσης Νέας Ελληνικής Φιλολογίας (σε μορφή PDF ).

 

Αρχικό ΦΕΚ 3382/B/18-12-2012 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» (σε μορφή PDF ).

 

Τροποποίηση ΦΕΚ 1727/Β/19-05-2017 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» (σε μορφή PDF ).

 

Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (σε μορφή PDF ).

 

 

Επιτυχόντες στο ΠΜΣ ΑΝΕΦ, στην Κατεύθυνση Νέα Ελληνική Φιλολογία (σε μορφή PDF ).

 

ΝΕΦ Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού 2017-18_Α εξάμηνο (σε μορφή PDF ).

 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΕΩΣ 16 Οκτωβρίου 2017 (σε μορφή PDF ).

 

Αίτηση για κατάθεση υποψηφιότητας (σε μορφή PDF )

 

Φόρμα ηλεκτρονικής αίτησης στον σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/u5FHUS8r5kOdhjDB3

 

Αφίσα (Πόστερ) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» στην Κατεύθυνση «Νέα Ελληνική Φιλολογία».

 

 

 

fakos 1 nef

 

 

 

 

  Περισσότερες πληροφορίες  στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://mgs-phil.uop.gr.

Το Τμήμα

Περιγραφή

Προσωπικό

Προπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Έρευνα

Γραφείο Διασύνδεσης

Υπηρεσίες

Θερινό Σχολείο

Ηλεκτρ. Έγγραφα

Αξιολογήσεις

Εκλογές Μελών ΔΕΠ

Σύνδεσμοι

Erasmus+

Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Τμήμα Φιλολογίας

Ανατολικό Κέντρο - Παλαιό Στρατόπεδο

Καλαμάτα, 24100

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: +3027210 - 65115, 65102, 65106

Τηλέφωνο Fax: +3027210 - 65112, 65107

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Ώρες Λειτουργίας Εξυπηρέτησης Κοινού

Δευτέρα - Παρασκευή 11:00 - 12:00

Πού είμαστε