Εργαστήρια

 

Εργαστήρια


 

gnosi4

 

 

Το Τμήμα Φιλολογίας διαθέτει τα εξής εργαστήρια:

 

 

 

1. Εργαστήριο Τεχνογνωσίας

Στο εργαστήριο Τεχνογνωσίας διδάσκεται η χρήση της τεχνολογίας στις ανθρωπιστικές επιστήμες (TLG για αρχαία ελληνικά κείμενα, TLL για λατινικά κείμενα, PerseusDigitalLibrary, Πύλη για την Ελληνική γλώσσα, ηλεκτρονική Βιβλιογραφία, ηλεκτρονικά Λεξικά και άλλα λογισμικά και διαδικτυακοί τόποι που συμβάλλουν στην έρευνα και τη διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής διδακτικής για παιδιά με ειδικές ανάγκες). Το μάθημα της τεχνογνωσίας  στις ανθρωπιστικές επιστήμες  είναι υποχρεωτικό. Στο εργαστήριο Τεχνογνωσίας υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης Ερευνητικού Προγράμματος εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών στη Φιλολογία.

Η αίθουσα περιλαμβάνει 25 προσωπικούς υπολογιστές συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή IntelCorei3-3220 (DualCore, 3.30GHz, 4MB, 1GBAMDRadeonHD 7470), σκληρό δίσκο χωρητικότητας 500 GB, DVD, κάρτα ήχου, οθόνη LED 19, και Λειτουργικό Windows 8 Pro (64 bit).

 

 

2. Εργαστήριο Παλαιογραφίας – Παπυρολογίας

Το εργαστήριο Παλαιογραφίας-Παπυρολογίας  έχει στόχο να καλύψει την πρωτογενή φιλολογική έρευνα καθώς και την διδασκαλία σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

Η κριτική έκδοση κειμένων της ελληνικής Γραμματείας, ένας από τους βασικούς στόχους της φιλολογικής επιστήμης, καθίσταται δυνατή μόνον μέσω της μελέτης των χειρογράφων τα οποία διασώζουν και τα κείμενα. Το εργαστήριο ΠαλαιογραφίαςΠαπυρολογίας θα δώσει την δυνατότητα να συγκεντρωθεί σχετικό υλικό, δηλαδή μικροταινίες, μικροφίσες και φωτογραφίες χειρογράφων από βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού, και αφετέρου να μελετηθεί με τα υψηλής τεχνολογίας μηχανήματα ανάγνωσης, εκτύπωσης και ψηφιακής επεξεργασίας που διαθέτει. 

Το εργαστήριο θα εξυπηρετεί διαδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, καθώς  θα παρέχει την δυνατότητα να πραγματοποιούνται σεμιναριακά μαθήματα που αφορούν στην έκδοση κειμένων και στη μελέτη της Ελληνικής γραφής, βελτιώνοντας σημαντικά την κατάρτιση των φοιτητών, ενώ παράλληλα η χρήση του τεχνικού εξοπλισμού θα προωθήσει την έρευνα στο Τμήμα και στο Πανεπιστήμιο.

Η αίθουσα περιλαμβάνει 6 προσωπικούς υπολογιστές συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή IntelCorei3-3220 (DualCore, 3.30GHz, 4MB, 1GBAMDRadeonHD 7470), σκληρό δίσκο χωρητικότητας 500 GB, DVD, κάρτα ήχου, οθόνη LED 19, και Λειτουργικό Windows 8 Pro (64 bit).

 

 

3. Αίθουσα Φωνητικής - Φωνολογίας

Η άμεση υλοποίηση Εργαστηρίου Φωνητικής και Φωνολογίας θα παρέχει την δυνατότητα στους φοιτητές και φοιτήτριες να εκπαιδευτούν στις ερευνητικές μεθόδους και στις βασικές τεχνικές καταγραφής, μέτρησης και ανάλυσης γλωσσικού υλικού από την νέα Ελληνική, από τις διαλέκτους και τα ιδιώματά της, καθώς επίσης και από άλλες γλώσσες πέραν της Ελληνικής. Θα αποτελεί βοήθημα για την διδασκαλία της Ελληνικής ως μητρικής ή ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Θα αποτελεί, επίσης, βοήθημα για άτομα με παθήσεις ομιλίας. Το Εργαστήριο Φωνητικής και Φωνολογίας προβλέπεται να διαθέτει 20 θέσεις εργασίας και τον βασικό εξοπλισμό, ήτοι 20προσωπικούς υπολογιστές με σύγχρονο λειτουργικό σύστημα, προγράμματα εφαρμογών γραφείου, προγράμματα στατιστικής ανάλυσης και ανάλυσης ήχου. Θα διαθέτει επίσης μικρόφωνα, ηχεία, ακουστικά κ.τ.π. Οι υπολογιστές θα συνδέονται σε δίκτυο το οποίο θα έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε εκτυπωτές και σε σαρωτές.  Ο αιτούμενος εξοπλισμός στοχεύει στην εξυπηρέτηση διδακτικών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών αναγκών και στην διεξαγωγή γλωσσολογικών ερευνών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 

 

4. Εργαστήριο Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης

Οι κεντρικοί στόχοι του εν λόγω εργαστηρίου είναι οι ακόλουθοι:

 1. Η αξιοποίηση υπαρχουσών διασυνδέσεων για τη δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου έρευνας μεταξύ κλασικών φιλολόγων των Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού (λ.χ. Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Ινστιτούτο Κλασικών Σπουδών του Ηνωμένου Βασιλείου), με σκοπό το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ερευνών στον τομέα της αρχαίας ρητορικής και δραματικής τέχνης.
 2. Η διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, ερευνητικών επισκέψεων σε βιβλιοθήκες και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού (Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Γαλλία κ.λπ.), ημερίδων και συμποσίων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
 3. Η ενίσχυση των ήδη λειτουργούντων μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και η οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς αλλά και για το ευρύτερο κοινό.
 4. Η διευκόλυνση υποβολής αιτήσεων για έργα και προγράμματα που χρηματοδοτούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της ρητορικής και δραματικής τέχνης, με απώτερο στόχο να εκπονηθούν σημαντικές σχετικές μελέτες.
 5. Η συστηματική δημοσίευση ερμηνευτικών υπομνημάτων αρχαίων ρητορικών και δραματικών κειμένων, καθώς επίσης πραγματειών και μονογραφιών αναφορικά με την Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Ρητορική και Δραματική Τέχνη.
 6. Η εποπτεία διδακτορικών διατριβών στο αντικείμενο της ρητορικής και δραματικής τέχνης με απώτερο στόχο τη δημοσίευσή τους ως αυτοτελείς μονογραφίες.
 7. Η συμβολή στη συνεχή αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος Φιλολογίας σε συνεργασία με όλο τι διδακτικό προσωπικό, τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του, καθώς επίσης και με άλλα Κέντρα και Εργαστήρια που λειτουργούν στο πλαίσιό του.
 8. Η συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά, ερευνητικά και εν γένει επιστημονικά ιδρύματα και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος.

Η ανάληψη κάθε άλλης πρόσφορης πρωτοβουλίας για την πραγματοποίηση των σκοπών του, τηρουμένων πάντοτε των κανόνων της ακαδημαϊκής και της ερευνητικής δεοντολογίας.

Η αίθουσα περιλαμβάνει 12 προσωπικούς υπολογιστές συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή IntelCorei3-3220 (DualCore, 3.30GHz, 4MB, 1GBAMDRadeonHD 7470), σκληρό δίσκο χωρητικότητας 500 GB, DVD, κάρτα ήχου, οθόνη LED 19, και Λειτουργικό Windows 8 Pro (64 bit).

 

 

 

5. Εργαστήριο Διαχρονικής Μελέτης Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας «Νίκος Καρούζος»

Οι κεντρικοί στόχοι του εν λόγω εργαστηρίου είναι οι ακόλουθοι:

 

 1. Η αξιοποίηση υπαρχουσών διασυνδέσεων για τη δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου έρευνας μεταξύ των ασχολούμενων με την ελληνική φιλολόγων των Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, με σκοπό το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ερευνών στον τομέα της μελέτης της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας.
 2. Η διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, ερευνητικών επισκέψεων σε βιβλιοθήκες και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού (Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Γαλλία κ.λπ.), ημερίδων και συμποσίων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
 3. Η ενίσχυση των ήδη λειτουργούντων μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και η οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς αλλά και για το ευρύτερο κοινό.
 4. Η διευκόλυνση υποβολής αιτήσεων για έργα και προγράμματα που χρηματοδοτούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της διαχρονικής μελέτης της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας, με απώτερο στόχο να εκπονηθούν σημαντικές σχετικές μελέτες.
 5. Η συστηματική δημοσίευση πραγματειών, μονογραφιών και εκδόσεων αναφορικά με τη μελέτη κειμένων από όλη τη διαχρονία της ελληνικής γλώσσας.
 6. Η εποπτεία διδακτορικών διατριβών στο αντικείμενο της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας (με έμφαση στη νεοελληνική φιλολογία),  με απώτερο στόχο τη δημοσίευσή τους ως αυτοτελών μονογραφιών.
 7. Η συμβολή στη συνεχή αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος Φιλολογίας σε συνεργασία με όλο τι διδακτικό προσωπικό, τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του, καθώς επίσης και με άλλα Κέντρα και Εργαστήρια που λειτουργούν στο πλαίσιό του.
 8. Η συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά, ερευνητικά και εν γένει επιστημονικά ιδρύματα και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος.

 

Η ανάληψη κάθε άλλης πρόσφορης πρωτοβουλίας για την πραγματοποίηση των σκοπών του, τηρουμένων πάντοτε των κανόνων της ακαδημαϊκής και της ερευνητικής δεοντολογίας.

Η αίθουσα περιλαμβάνει 3 προσωπικούς υπολογιστές συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή IntelCorei3-3220 (DualCore, 3.30GHz, 4MB, 1GBAMDRadeonHD 7470), σκληρό δίσκο χωρητικότητας 500 GB, DVD, κάρτα ήχου, οθόνη LED 19, και Λειτουργικό Windows 8 Pro (64 bit).

 

 

6. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Η αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών περιλαμβάνει 25 προσωπικούς υπολογιστές συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή IntelCorei3-3220 (DualCore, 3.30GHz, 4MB, 1GBAMDRadeonHD 7470), σκληρό δίσκο χωρητικότητας 500 GB, DVD, κάρτα ήχου, οθόνη LED 19, και Λειτουργικό Windows 8 Pro (64 bit). Οι υπολογιστές αυτοί διαθέτουν λογισμικό εφαρμογών γραφείου, καθώς και πρόσβαση σε εκτυπωτές και σαρωτές. Η αίθουσα παρέχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο για τις ανάγκες των φοιτητών (χρήση δικτυακών βιβλιοθηκών και βάσεων δεδομένων, πρόσβαση σε σελίδες και «πύλες» ξένων πανεπιστημίων, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.ο.κ.).

 

 

7. Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού 

 

Το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού εδρεύει στο Μυστρά Λακωνίας. Ιδρύθηκε το 2007 στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και, ειδικότερα, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι:

 

1.    Να διεξάγει έρευνα σε όλο το φάσμα του Βυζαντινού Πολιτισμού: Αρχαιολογία, Τέχνη, Ιστορία, Φιλολογία, Φιλοσοφία, Δίκαιο, Επιστήμες, και Δημώδη Παράδοση κατά τη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή εποχή. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη μελέτη της Πελοποννήσου και ειδικότερα στην περιοχή της Λακωνίας.

2.    Να προωθεί την έρευνα σε διεθνές επίπεδο και τη συνεργασία με συναφείς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

3.    Να οργανώνει σεμινάρια και ημερίδες για τον Βυζαντινό Πολιτισμό.

4.    Να αποτελέσει κέντρο εκπαίδευσης μεταπτυχιακών φοιτητών των προαναφερθέντων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και άλλων ομοειδών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής.

 

Επίσης στο Ινστιτούτο μπορεί να εκτελείται μέρος ή και το σύνολο της διδακτορικής διατριβής υποψηφίων διδακτόρων.

 

Για περισσότερα αναφορικά με τη δράση, τα συνέδρια, τις εκδόσεις και το ερευνητικό έργο του Ινστιτούτου, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα http://inevyp.kalamata.uop.gr/

 

 

 

 

 

 

 

Το Τμήμα

Περιγραφή

Προσωπικό

Προπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Έρευνα

Υπηρεσίες

Θερινό Σχολείο

Ηλεκτρ. Έγγραφα

Αξιολογήσεις

Εκλογές Μελών ΔΕΠ

Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Τμήμα Φιλολογίας

Ανατολικό Κέντρο - Παλαιό Στρατόπεδο

Καλαμάτα, 24100

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: +3027210 - 65115, 65102, 65106

Τηλέφωνο Fax: +3027210 - 65112, 65107

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Ώρες Λειτουργίας Εξυπηρέτησης Κοινού

Δευτέρα - Παρασκευή 11:00 - 12:00

Πού είμαστε