Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για βραχυχρόνια κινητικότητα για σπουδές ή/και πρακτική άσκηση υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ακ. έτος 2023-24, στο πλαίσιο του Erasmus + Σχέδιο 2022

Ανακοίνωση και αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για βραχυχρόνια κινητικότητα

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για βραχυχρόνια κινητικότητα

Μετάβαση στο περιεχόμενο