Ανακοίνωση κα. Καραβία – 08-11-2022

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα της κας Καραβία δεν θα πραγματοποιηθούν αυτήν την εβδομάδα, λόγω ασθενείας.

Οι φοιτητές θα ενημερωθούν για τις αναπληρώσεις των μαθημάτων

μέσω του e-class.

Η διδάσκουσα

(μέσω Γραμματείας)

Μετάβαση στο περιεχόμενο