Βιβλιοθήκη

Για περισσότερες πληροφορίες και αναζήτηση στον Κατάλογο επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

http://library.uop.gr/parartimata/kalamata-library

Χρήση της Βιβλιοθήκης με δυνατότητα δανεισμού μπορούν να κάνουν οι εγγεγραμμένοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και το ευρύτερο κοινό (εξωτερικοί χρήστες). Προϋπόθεση αποτελούν η έκδοση κάρτας μέλους Βιβλιοθήκης, η οποία επιτυγχάνεται με κατάθεση σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο προς το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, καθώς και η αποδοχή και τήρηση του κανονισμού λειτουργίας.

Μέσω διαδικτύου στη διαδικτυακή πύλη http://opac.library.uop.gr/ παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και διαδικτυακές βιβλιογραφικές «πύλες» και βάσεις δεδομένων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο