Διατελέσαντα Μέλη Δ.Ε.Π.

Βασίλειος Κωνσταντινόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής

Γεωργία Μυλωνάκου, Λέκτορας

Γεωργία Ξανθάκη-Καραμάνου, Ομότιμη Καθηγήτρια

Αριστέα Σιδέρη-Τόλια, Ομότιμη Καθηγήτρια

Μετάβαση στο περιεχόμενο