Διοίκηση

Πρόεδρος Τμήματος

Γιώργος Ανδρειωμένος

Αναπληρώτρια Πρόεδρος Τμήματος

Δήμητρα Δελλή

Διατελέσαντες Πρόεδροι Τμήματος

Ελένα Κουτριάνου (2018-2022)

Βασίλειος Κωνσταντινόπουλος (2016-2018)

Ανδρέας Μαρκαντωνάτος (2014-2016)

Γεωργία Ξανθάκη-Καραμάνου (2005-2014)

Μετάβαση στο περιεχόμενο