Εγγραφές – Διαδικασίες

Η Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας δέχεται τους φοιτητές καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) και ώρα 11:00-12:00.

Παλαιό Στρατόπεδο (Ανατολικό Κέντρο) ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100

Τηλ. 27210-65115, 65106, 65102

Φαξ: 27210-65112

e-mail:phil-secr@uop.gr

ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περίπου τις 2 πρώτες εβδομάδες Σεπτεμβρίου οι επιτυχόντες μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr οφείλουν να επισκεφθούν την ειδική εφαρμογή προεγγραφής, να συμπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση προεγγραφής τους. Στην εφαρμογή οι επιτυχόντες:

  • δηλώνουν αν είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλο τμήμα από παλιότερο έτος,
  • συμπληρώνουν και επιβεβαιώνουν τα ατομικά τους στοιχεία,
  • δηλώνουν ότι επιθυμούν την εγγραφή τους και ότι θα αποστείλουν ως τις 22 Σεπτεμβρίου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
  • παράλληλα αποδέχονται το περιεχόμενο της αντίστοιχης υπεύθυνης δήλωσης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Την εν λόγω αίτηση προεγγραφής
  2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης
  3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο (ΟΧΙ η πρωτότυπη) της Βεβαίωσης Πρόσβασης
  4. Τέσσερις (4) φωτογραφίες, τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
  5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  6. Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή (Το δελτίο αυτό συμπληρώνεται από τους Πρωτοετείς φοιτητές και εντάσσεται στα δικαιολογητικά εγγραφής)

Για έκδοση φοιτητικής ταυτότητας, βλ. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας https://e-secretary.uop.gr κατά την περίοδο των εγγραφών στο νέο εξάμηνο (ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΡΩΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΕ ΕΞΑΜΗΝΟΥ), σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών όπως είναι καταχωρημένο στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας. Σε περίπτωση που οι δηλώσεις δεν πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα, δεν μπορεί ο φοιτητής να συμμετέχει στις εξεταστικές περιόδους.

Βλ. επίσης ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα συγγράμματα δηλώνονται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας «Εύδοξος».

Σχετικά βλ. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οι φοιτητές του 4ου έτους έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήσεων αναβαθμολόγησης, οι οποίες κατατίθενται στη Γραμματεία το χρονικό διάστημα που γίνονται οι δηλώσεις μαθημάτων. Ο μέγιστος αριθμός των μαθημάτων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου για αναβαθμολόγηση είναι επτά (7).

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

Συνήθως οι ορκωμοσίες γίνονται 2 φορές τον χρόνο, Δεκέμβριο και Ιούνιο. Οι Πτυχιούχοι συμπληρώνουν Αίτηση Ορκωμοσίας και την καταθέτουν αυτοπροσώπως στην Γραμματεία ή με αποστολή των δικαιολογητικών (με ΕΛΤΑ/COURIER) ή Ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας (phil-secr@uop.gr). Επιπλέον, οφείλουν να συμπληρώσουν το Ερωτηματολόγιο, εντός της προθεσμίας των αιτήσεων που έχει καθοριστεί από την Γραμματεία.

Μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να παραδώσουν την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα ή και το Βιβλιάριο Υγείας (εφόσον είχαν ασφαλιστεί στο Πανεπιστήμιο) και να έχουν παραδώσει ένα αντίγραφο της Πτυχιακής τους Εργασίας στην Βιβλιοθήκη, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD), προκειμένου να πάρουν Βεβαίωση ότι δεν χρωστάνε κάποιο βιβλίο-σύγγραμμα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο