Επίτιμοι καθηγητές και Επίτιμοι διδάκτορες

Επίτιμοι καθηγητές του Τμήματος Φιλολογίας

†Ομότιμος Καθηγητής Giuseppe Giagrande (7/9/2011)  

†Ομότιμος Καθηγητής Francisco Rodriguez Adrados (16/10/2012)  

Ακαδημαϊκός Αντώνιος Ρεγκάκος (19/11/2015)  

Ομότιμος Καθηγητής Guy Michel Saunier (25/11/2015)  

Ομότιμος Καθηγητής Christopher Carey (28/4/2017)  

Καθηγητής Michael Edwards (28/4/2017)  

†Ομότιμος Καθηγητής Peter Alexander Mackridge (17/5/2017) 

Επίτιμοι διδάκτορες του Τμήματος Φιλολογίας

Ακαδημαϊκός Αθανάσιος Βαλτινός (15/2/2016)  

Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος (14/12/2016)  

Ομότιμος Καθηγητής Χρήστος Κλαίρης (29/11/2017) 

Μετάβαση στο περιεχόμενο