Επιτροπές Τμήματος

Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών
Δήμητρα Δελλή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ορέστης Καραβάς, Αναπληρωτής Καθηγητής
Μαρίνα Γρηγοροπούλου, Μόν. Επίκουρη Καθηγήτρια
Μαρία Δροσινού, Μόν. Επίκουρη Καθηγήτρια
Σοφία Καπετανάκη, Μόν. Επίκουρη Καθηγήτρια


Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης
Τακτικά μέλη επιτροπής αξιολόγησης:
Δήμητρα Δελλή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Σοφία Καπετανάκη, Μόν. Επίκουρη Καθηγήτρια
Παναγιώτα Καραβία, Μόν. Επίκουρη Καθηγήτρια
Αναπληρωματικά μέλη:
Ορέστης Καραβάς, Αναπληρωτής Καθηγητής
Ελένη Κουτριάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Μαρία Δροσινού, Μόν. Επίκουρη Καθηγήτρια
Τακτικά μέλη επιτροπής ενστάσεων:
Μαρίνα Γρηγοροπούλου, Μόν. Επίκουρη Καθηγήτρια
Βασίλειος Λιοτσάκης, Επίκουρος Καθηγητής
Μαργαρίτα Σωτηρίου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Αναπληρωματικά μέλη:
Ελένη Βολονάκη, Μόν. Επίκουρη Καθηγήτρια
Μαρία Ξέστερνου, Μόν. Επίκουρη Καθηγήτρια
Γεωργία Φραγκάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Επιτροπή Εrasmus και Διεθνών Σχέσεων
Ελένη Βολονάκη, Μόν. Επίκουρη Καθηγήτρια (Αναπληρώτρια Τμηματική Υπεύθυνη).
Παναγιώτα Καραβία, Μόν. Επίκουρη Καθηγήτρια (Τμηματική Υπεύθυνη)


Επιτροπή Ερευνητικού Σχεδιασμού
Ελένη Βολονάκη, Μόν. Επίκουρη Καθηγήτρια
Μαρία Ξέστερνου, Μόν. Επίκουρη Καθηγήτρια
Βασίλειος Λιοτσάκης, Επίκουρος Καθηγητής
Γεωργία Φραγκάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Μετάβαση στο περιεχόμενο