Εργαστήρια

Τα εργαστήρια διοργανώνουν διεθνή συνέδρια και ημερίδες αξιοποιώντας τις διασυνδέσεις τους με πανεπιστημιακά τμήματα και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Παράλληλα, προσφέρουν ανοιχτά επιμορφωτικά σεμινάρια σε επιστήμονες και εκπαιδευτικούς. Το Τμήμα Φιλολογίας διαθέτει τα εξής θεσμοθετημένα εργαστήρια:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΦΕΚ 297Β’/12.2.2016)

Διευθυντής: καθηγ. Ανδρέας Μαρκαντωνάτος

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: επίκ. Καθηγ. Ελένη Βολονάκη

Το Εργαστήριο Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ιδρύθηκε με ΦΕΚ τον Φεβρουάριο του 2016. Οι δράσεις του Εργαστηρίου κατά τα τρία έτη της λειτουργίας του είναι οι εξής:

 • Οργάνωσε τρεις κύκλους Ανοιχτών Πανεπιστημιακών Σεμιναρίων με θέματα: α) πολιτική και ρητορική, β) πολιτικός λόγος και γ) η ελληνική γλώσσα, με ομιλητές διακεκριμένους συγγραφείς, φιλοσόφους, ποιητές, ακαδημαϊκούς, καθηγητές πανεπιστημίων του εσωτερικού και του εξωτερικού.
 • Οργάνωσε δύο Διεθνή Συνέδρια με θέματα το δράμα και τη ρητορεία / ρητορική. 
  Το πρώτο με θέμα «Poet and Orator: asymbiotic relationship in classical Athens και το δεύτερο: Witnesses and Evidence», σε συνεργασία με το 
  COR Royal Holloway του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, το Etvos College, Budapest και το Εργαστήριο μελέτης του αρχαίου κόσμου του Ιονίου Πανεπιστημίου.
 • Οργάνωσε και συντόνισε τους Αγώνες Ρητορικής Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Πελοποννήσου σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και το Υπουργείο Παιδείας.
 • Οργάνωσε για 2 χρόνια Ανοιχτά Σεμινάρια Ρητορικής: Βιωματικά Εργαστήρια για τηνπροώθηση της ρητορικής στην εκπαίδευση.
 • Συνέστησε Ρητορικό Όμιλο των φοιτητών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών, ο οποίος έχει 100 ενεργά μέλη που συμμετέχουν σε πανελλήνιους αγώνες ρητορικής.
 • Προσφέρει φροντιστήριο ενίσχυσης των φοιτητών σε θέματα υποδομής της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και βασικών θεωρητικών γνώσεων Φιλολογίας. Συμμετέχουνελεύθερα όσοι φοιτητές επιθυμούν σε εβδομαδιαία βάση.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ «Νίκος Καρούζος» (ΦΕΚ 297Β΄/12.2.2016)

Διευθυντής: καθηγ. Γιώργος Ανδρειωμένος

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: αναπλ. Καθηγ. Δήμητρα Δελλή

Στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου λειτουργεί από το το 2016 το Εργαστήριο Διαχρονικής Μελέτης Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας «Νίκος Καρούζος», το οποίο καλύπτει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε θέματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα γνωστικά αντικείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας.

Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο φορέα διεξαγωγής έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης, καθώς επίσης να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, στη βασική έρευνα και εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, καθώς επίσης στη διεξαγωγή χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου. Πιο συγκεκριμένα, οι τομείς, στους οποίους επικεντρώνεται η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου, είναι οι εξής:

• Η αξιοποίηση υπαρχουσών διασυνδέσεων για τη δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου έρευνας μεταξύ των ασχολούμενων με την ελληνική φιλολόγων των Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, με σκοπό τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ερευνών στον τομέα της μελέτης της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας.

• Η διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, ερευνητικών επισκέψεων σε βιβλιοθήκες και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού (Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Γαλλία κ.λπ.), ημερίδων και συμποσίων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

• Η ενίσχυση των ήδη λειτουργούντων μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και η οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς αλλά και για το ευρύτερο κοινό.

• Η διευκόλυνση υποβολής αιτήσεων για έργα και προγράμματα που χρηματοδοτούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της διαχρονικής μελέτης της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας, με απώτερο στόχο να εκπονηθούν σημαντικές σχετικές μελέτες.

• Η συστηματική δημοσίευση πραγματειών, μονογραφιών και εκδόσεων αναφορικά με τη μελέτη κειμένων από όλη τη διαχρονία της ελληνικής γλώσσας.

• Η εποπτεία διδακτορικών διατριβών στο αντικείμενο της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας (με έμφαση στη νεοελληνική φιλολογία), με απώτερο στόχο τη δημοσίευσή τους ως αυτοτελών μονογραφιών.

• Η συμβολή στη συνεχή αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος Φιλολογίας σε συνεργασία με όλο τι διδακτικό προσωπικό, τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του, καθώς επίσης και με άλλα Κέντρα και Εργαστήρια που λειτουργούν στο πλαίσιό του.

• Η συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά, ερευνητικά και εν γένει επιστημονικά ιδρύματα και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος.

• Η ανάληψη κάθε άλλης πρόσφορης πρωτοβουλίας για την πραγματοποίηση των σκοπών του, τηρουμένων πάντοτε των κανόνων της ακαδημαϊκής και της ερευνητικής δεοντολογίας.

Οι δράσεις του Εργαστηρίου κατά τα τρία έτη λειτουργίας του είναι οι εξής:

Εργαστήριο Διαχρονικής Μελέτης της Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας – Εκδηλώσεις

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ  (ΦΕΚ 4189Β΄/311.2017)

Διευθύντρια: Ελένα Κουτριάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Σοφία Καπετανάκη, μόν. Επίκουρη Καθηγήτρια

Στόχοι του ΕΣΓΘΛ:

 • Η αξιοποίηση υπαρχουσών διασυνδέσεων για τη δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου έρευνας μεταξύ των ασχολούμενων με την ελληνική και με τις ξένες λογοτεχνίες φιλολόγων ερευνητών των πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, με σκοπό το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ερευνών στους τομείς μελέτης της Συγκριτικής Γραμματολογίας και της Θεωρίας της Λογοτεχνίας. Το ως άνω εργαστήριο έχει το προνόμιο να στεγάζεται σε ευρύχωρη αίθουσα των Διδακτηρίων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών στην Καλαμάτα, η οποία διαθέτει δίκτυο Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας, φωτοτυπικό μηχάνημα και σαρωτή.
 • Η διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, ερευνητικών επισκέψεων σε βιβλιοθήκες και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού (Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Γαλλία, Γερμανία κ.λπ.), ημερίδων και συμποσίων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
 • Η ενίσχυση των ήδη λειτουργούντων μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και η οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς αλλά και για το ευρύτερο κοινό (δια βίου εκπαίδευση). Ειδικότερα, το εν λόγω εργαστήριο συνδέει τους επιστημονικούς κλάδους της Συγκριτικής Γραμματολογίας και της Θεωρίας της Λογοτεχνίας με τους ερευνητικούς τομείς της αρχαίας και της νέας ελληνικής λογοτεχνίας, οι οποίοι αποτελούν κεντρικά γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος προπτυχιακών μαθημάτων (τα μαθήματα «Συγκριτική Γραμματολογία» και «Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας» περιλαμβάνονται στον οδηγό σπουδών του Τμήματος, στον οποίο περιλαμβάνονται και μαθήματα επιλογής «Παγκόσμια Λογοτεχνία» και Θεωρίας της Λογοτεχνίας)και του προγράμματος μεταπτυχιακών μαθημάτων (ΠΜΣ) υπό τον τίτλο: «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία».
 • Η διευκόλυνση υποβολής αιτήσεων για έργα και προγράμματα που χρηματοδοτούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στους τομείς της Συγκριτικής Γραμματολογίας και της Θεωρίας της Λογοτεχνίας, με απώτερο στόχο να εκπονηθούν σημαντικές σχετικές μελέτες.
 • Η συστηματική δημοσίευση πραγματειών, μονογραφιών και εκδόσεων αναφορικά με τη μελέτη κειμένων της ελληνικής και της παγκόσμιας γραμματείας, καθώς και με τη Θεωρία της Λογοτεχνίας.
 • Η εποπτεία διδακτορικών διατριβών στο αντικείμενο της Συγκριτικής Γραμματολογίας (με πρώτη λογοτεχνία την αρχαία και/ή τη νεοελληνική και τις διασυνδέσεις τους με την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια λογοτεχνία, και τέχνη), καθώς και της Θεωρίας της Λογοτεχνίας, με απώτερο στόχο τη δημοσίευσή τους ως αυτοτελών μονογραφιών.
 • Η συμβολή στη συνεχή αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος Φιλολογίας σε συνεργασία με όλο τι διδακτικό προσωπικό, τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του, καθώς επίσης και με άλλα Κέντρα και Εργαστήρια που λειτουργούν στο πλαίσιό του.
 • Η συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά, ερευνητικά και εν γένει επιστημονικά ιδρύματα και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος.
 • Η ανάληψη κάθε άλλης πρόσφορης πρωτοβουλίας για την πραγματοποίηση των σκοπών του, τηρουμένων πάντοτε των κανόνων της ακαδημαϊκής και της ερευνητικής δεοντολογίας. Σταθερή επιδίωξη των στελεχών του εν λόγω εργαστηρίου είναι η αδιάλειπτη αξιολόγηση των βασικών στόχων του και των ερευνητικών αποτελεσμάτων του στο πλαίσιο της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ – Εκδηλώσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο