ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ – Εκδηλώσεις

1η Δράση 17-03-2021

2η Δράση 31-03-2021

3η Δράση 14-04-2021

4η Δράση 12-5-21

5η Δράση 26-05-2021

Μετάβαση στο περιεχόμενο