Ερευνητικό έργο

Ερευνητικά Έργα Τμήματος Φιλολογίας

#

Επώνυμο

Όνομα

Κωδικός

Έργου

Τίτλος

Είδος απασχόλησης

1

ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ

83287

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2018-2022, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5033384

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

2

ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

82369

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (NEA)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

3

ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

82369

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (NEA)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

4

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ

82369

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (NEA)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

5

ΔΕΛΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ

82369

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (NEA)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

6

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ

ΣΟΦΙΑ

82369

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (NEA)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

7

ΚΑΡΑΒΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

82369

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (NEA)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

8

ΚΟΥΤΡΙΑΝΟΥ

ΕΛΕΝΗ

82369

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (NEA)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

9

ΣΟΥΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

82369

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (NEA)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

10

ΦΡΑΓΚΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

82369

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (NEA)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

11

ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ

82287

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2015-2018, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5033384

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

12

ΚΟΥΤΡΙΑΝΟΥ

ΕΛΕΝΗ

82226

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

13

ΣΟΥΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

82226

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

14

ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

81679

ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

15

-

-

80653

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021-2022

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΤΜΗΜΑ

16

ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ

80640

INTRODUCTION OF SUSTAINABLE THINKING AND GREEN SKILLS DEVELOPMENT THROUGH VET- BUSINESS COOPERATION (GREEN COLLIDER)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

17

ΦΡΑΓΚΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

80639

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

18

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

80621

ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ - 2Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

19

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

80621

ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ - 2Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

20

-

-

80590

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-2021

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΤΜΗΜΑ

21

ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ

80581

ENRICHING TEACHERS SKILLS IN DIGITAL HUMANITIES CROWDSOURCING

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

22

ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ

80581

ENRICHING TEACHERS SKILLS IN DIGITAL HUMANITIES CROWDSOURCING

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

23

ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ

80572

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

24

ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ

80572

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

25

ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ

80553

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

26

ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ

80553

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

27

ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ

80536

GREENING THE ENTRECOMP FRAMEWORK TO RECONCILE ECONOMIC DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL SECURITY

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

28

-

-

80509

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019-2020

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΤΜΗΜΑ

29

ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ

80469

INNOVATION TRANSFER READY SMES

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η

30

ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ

80469

INNOVATION TRANSFER READY SMES

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

31

-

-

80465

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΤΜΗΜΑ

32

ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

80458

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

33

ΒΟΛΟΝΑΚΗ

ΕΛΕΝΗ

80458

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

34

ΒΟΛΟΝΑΚΗ

ΕΛΕΝΗ

80458

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

35

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ

80458

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

36

ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ

80458

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

37

ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

80376

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΝΕΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

38

ΒΟΛΟΝΑΚΗ

ΕΛΕΝΗ

80376

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΝΕΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

39

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

80376

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΝΕΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

40

ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ

80376

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΝΕΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

41

ΣΟΥΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

80376

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΝΕΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

42

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΟΣ

80370

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

43

ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

80370

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

44

ΒΟΛΟΝΑΚΗ

ΕΛΕΝΗ

80370

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

45

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ

80370

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

46

ΔΕΛΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ

80370

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

47

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ

ΣΟΦΙΑ

80370

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

48

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ

ΣΟΦΙΑ

80370

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

49

ΚΑΡΑΒΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

80370

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

50

ΣΟΥΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

80370

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

51

ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

80369

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΡΧΑΙΑ)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

52

ΣΟΥΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

80369

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΡΧΑΙΑ)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

53

ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ

80354

E - SISIFOS: ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

54

-

-

80353

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017-2018

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΤΜΗΜΑ

55

ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ

80320

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΕΚΤΟΡΩΝ Η ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

56

ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

80320

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΕΚΤΟΡΩΝ Η ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

57

ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ

80317

RESET: PEDAGOGY FOR WORKFORCE TRANSITION

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

58

ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ

80311

ADULT MIGRANT INTEGRATION EXPERTS

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

59

ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ

80309

BREAKING STEREOTYPES THROUGH ROLE MODELS AND PROMOTING ROMA INTEGRATION IN THE LABOR MARKET

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

60

ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

80305

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η

61

ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

80304

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ PETER MACKRIDGE: ΜΑ ΤΙ ΓΥΡΕΥΟΥΝ ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ (1918-1939)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η

62

ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

80302

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΠΕΛ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η

63

ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

80299

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

64

ΣΟΥΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

80299

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

65

-

-

80291

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2016-2017

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΤΜΗΜΑ

66

ΚΟΥΤΡΙΑΝΟΥ

ΕΛΕΝΗ

80226

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

67

ΣΟΥΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

80226

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

68

ΒΟΛΟΝΑΚΗ

ΕΛΕΝΗ

80213

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

69

ΒΟΛΟΝΑΚΗ

ΕΛΕΝΗ

80108

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

70

ΚΟΥΤΡΙΑΝΟΥ

ΕΛΕΝΗ

40021

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

 

 
Μετάβαση στο περιεχόμενο