Λοιπό Διδακτικό Προσωπικό

Παναγιώτης Γάκης

Γνωστικό αντικείμενο “Γλωσσολογία” (μεταδιδακτορικός ερευνητής)

Βάιος Καμινιώτης

Γνωστικό αντικείμενο “Λαογραφία” (πρόγραμμα απόκτησης διδακτικής εμπειρίας)

Δημήτριος Μαντζίλας

Γνωστικό αντικείμενο “Λατινική φιλολογία” (μεταδιδακτορικός ερευνητής)

Όλγα Μπεζαντάκου

Γνωστικό αντικείμενο “Παγκόσμια Λογοτεχνία” (πρόγραμμα απόκτησης διδακτικής εμπειρίας)

Μετάβαση στο περιεχόμενο