Μέλη Δ.Ε.Π.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Γιώργος Ανδρειωμένος (Κοσμήτορας της ΣΑΕΠΣ)
Γνωστικό αντικείμενο: “Νεοελληνική Φιλολογία”
ΦΕΚ 316/11.04.2008/τ.Γ’  τηλ. 27210 65152 (εσωτ. 4252)

Δήμητρα Δελλή (Πρόεδρος Τμήματος)
Γνωστικό αντικείμενο: “Γλωσσολογία: Ιστορία Ελληνικής Γλώσσας”
ΦΕΚ 944/04.06.2019/τ.Γ’ τηλ. 27210 65142 (εσωτ. 4216)

Ελένα Κουτριάνου
Γνωστικό αντικείμενο: “Νεοελληνική Λογοτεχνία: Θεωρία της Λογοτεχνίας – Συγκριτική Γραμματολογία”
ΦΕΚ 2150/28.08.2023, τ. Γ’ τηλ. 27210 65149 (εσωτ. 4249)

Ανδρέας Μαρκαντωνάτος
Γνωστικό αντικείμενο: “Αρχαία Ελληνική Φιλολογία”
ΦΕΚ 1414/29.12.2017/τ.Γ’ τηλ. 27210 65123 (εσωτ. 4213)


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

Ορέστης Καραβάς 
Γνωστικό αντικείμενο “Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Αυτοκρατορικοί Χρόνοι – Ύστερη Αρχαιότητα”
ΦΕΚ 2750/01.11.2022/τ.Γ’ τηλ. 27210 65142 (εσωτ. 4218)


ΜΟΝΙΜΟΙ/ΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ/ΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

Ελένη Βολονάκη
Γνωστικό αντικείμενο: “Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Πεζογραφία”
ΦΕΚ Μονιμοποίησης 790/11.08.2017/τ.Γ’ τηλ. 27210 65157 (εσωτ. 4257)

Μαρίνα Γρηγοροπούλου
Γνωστικό αντικείμενο: “Νεοελληνική Φιλολογία: Φιλοσοφικές προσεγγίσεις”
ΦΕΚ 610/17.03.2022/τ.Γ’ τηλ. 27210 65126 (εσωτ. 4298) 

Μαρία Δροσινού
Γνωστικό αντικείμενο: “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση”
ΦΕΚ Μονιμοποίησης 1603/31.12.2018/τ.Γ’ τηλ. 27210 65129 (εσωτ. 4229)

Σοφία Καπετανάκη
Γνωστικό αντικείμενο: “Παλαιογραφία – Κωδικολογία – Εκδοτική”
ΦΕΚ Μονιμοποίησης 433/17.05.2016/τ.Γ’ τηλ. 27210 65129 (εσωτ. 4229)

Παναγιώτα Καραβία
Γνωστικό αντικείμενο: “Νεοελληνική Λογοτεχνία: Θεωρία της Λογοτεχνίας και Διδακτική Νεοελληνικών Λογοτεχνικών Κειμένων”
ΦΕΚ Μονιμοποίησης 644/22.03.2021/τ.Γ’ τηλ. 27210 65142 (εσωτ. 4242)

Μαρία Ξέστερνου
Γνωστικό αντικείμενο: “Διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων με την εφαρμογή λογισμικού”
ΦΕΚ Μονιμοποίησης 1766/04.11.2020/τ.Γ’ τηλ. 27210 65141 (εσωτ. 4217)

Μαργαρίτα Σωτηρίου
Γνωστικό αντικείμενο: “Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Λυρική Ποίηση”
ΦΕΚ Γ’ 985/12.04.2023 τηλ. 27210 65129 (εσωτ. 4229)

Γεωργία Φραγκάκη
Γνωστικό αντικείμενο: “Γλωσσολογία”
ΦΕΚ 1625/23.06.2023, τ. Γ’ τηλ. 27210 65110 (εσωτ. 4210)


ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ/ΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

Βασίλειος Λιοτσάκης
Γνωστικό αντικείμενο: “Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Ιστοριογραφία”
ΦΕΚ 1919/18.10.2019/τ.Γ’ τηλ. 27210 65119 (εσωτ. 4219)

Δήμητρα Μονιού
Γνωστικό αντικείμενο¨ “Βυζαντινή Φιλολογία”
ΦΕΚ 2703/24-10-2022, τ.Γ’

Μετάβαση στο περιεχόμενο