Προκήρυξη για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας σε αριστούχο πτυχιούχο Φιλοσοφικής Σχολής για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master) στο εξωτερικό στον κλάδο της Γλωσσολογίας με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 από τα έσοδα της Δωρεάς Πάικου Νικολαΐδη.

Προκήρυξη για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας σε αριστούχο πτυχιούχο Φιλοσοφικής Σχολής για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master) στο εξωτερικό στον κλάδο της Γλωσσολογίας με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 από τα έσοδα της Δωρεάς Πάικου Νικολαΐδη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο