Προκήρυξη Πρόσθετων Θέσεων Πρακτικής Άσκησης χειμ. εξαμ. ακαδ. έτους 2023-2024 

Μέσω της συμμετοχής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον Όμιλο Πρακτικής με Συντονιστή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής παρέχονται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες πρόσθετες θέσεις πρακτικής άσκησης για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στη δράση Erasmus+ “Πρακτική Άσκηση” θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Erasmus+ http://erasmus.uop.gr/ και του Ιδρύματος (https://www.uop.gr/anakoinosis/16-erasmus-an)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την σχετική Προκήρυξη και να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 22.05.2023.

Μετάβαση στο περιεχόμενο