Προπτυχιακές Σπουδές

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Φιλολογίας διαρκούν τέσσερα έτη, δηλαδή οκτώ εξάμηνα. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διακρίνονται σε μαθήματα κορμού και μαθήματα θεματικού κύκλου.

Τα μαθήματα κορμού είναι τα θεμελιώδη μαθήματα του Τμήματος Φιλολογίας και διδάσκονται σε όλους/όλες τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες στη διάρκεια των πρώτων τεσσάρων εξαμήνων. Στο πέμπτο εξάμηνο κάθε φοιτητής/φοιτήτρια επιλέγει έναν από τους εξής τρεις θεματικούς κύκλους εξειδίκευσης που προσφέρει το Τμήμα:

  • Κλασική Φιλολογία
  • Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία
  • Γλωσσολογία

Ανάλογα με τον θεματικό κύκλο που επιλέγει, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια παρακολουθεί μια σειρά από υποχρεωτικά μαθήματα θεματικού κύκλου, μαθήματα κατ’ επιλογήν και ελεύθερα μαθήματα (μαθήματα γενικότερης παιδείας). Επιπλέον, παράλληλα με την παρακολούθηση μαθημάτων, στη διάρκεια του όγδοου εξαμήνου εκπονείται η πτυχιακή εργασία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο