Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» Κατεύθυνση Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οργανώνει το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» και κατεύθυνση «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία» ιδρύθηκε βάσει της Υπουργικής Απόφασης 154892/Β7/07.12.2012 που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδος Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας 3382/Β/18.12.2012.

Δικτυακός Τόπος

Μετάβαση στο περιεχόμενο