Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π) στον Μυστρά – Βυζαντινός Κόσμος: Η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον νεότερο Ελληνισμό

Το Πρόγραμμα διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π. στον Μυστρά. Απευθύνεται σε ένα μεγάλο εύρος επιστημόνων (πτυχιούχοι Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών) από Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Η διάρκεια του είναι 3 εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο, ώστε να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι.

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν εγνωσμένης αξίας Καθηγητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αλλά και οι ειδικότεροι Καθηγητές άλλων Πανεπιστημίων της χώρας μας.

Δικτυακός Τόπος

Μετάβαση στο περιεχόμενο