Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου», στο τμήμα Φιλολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Παράρτημα Πρόσκλησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο