Υπηρεσίες

Το διδακτικό-ερευνητικό δυναμικό και οι φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας απολαμβάνουν τις τηλεπικοινωνιακές δυνατότητες που παρέχονται ήδη από το Δίκτυο δεδομένων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

 UoP-Web Mail

 UOP-eClass – Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

 Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Γραμματείας (Είσοδος Φοιτητή)

 ClassWeb – Σύστημα Υποβοήθησης Διδασκαλίας

 Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Βιβλιοθήκη

 Έγγραφα

  Ε-Αξιολόγηση

 VPN (Virtual Private Network)

 Αλλαγή Κωδικού Χρήστη

 Γραφείο ΔΙασύνδεσης

 Erasmus

ATLAS-Πρακτική Άσκηση

 Πρακτική Άσκηση

 ΕΥΔΟΞΟΣ

Επιτροπή Ισότητας Φύλων

Μετάβαση στο περιεχόμενο