Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Εγγραφές των εισαγομένων αλλοδαπών – αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Εγγραφές των εισαγομένων αλλοδαπών – αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Παράταση της ηλεκτρονικής εγγραφής επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Παράταση της ηλεκτρονικής εγγραφής επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ανακοίνωση-Απόφαση Κύρωση πινάκων εισαγομένων στα ΑΕΙ Αλλοδαπών-Αλλογενών 2023

Ανακοίνωση-Απόφαση Κύρωση πινάκων εισαγομένων στα ΑΕΙ Αλλοδαπών-Αλλογενών 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΎΣ 2023-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΎΣ 2023-2024 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ & ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΦΕΚ 2023-2024

Μετάβαση στο περιεχόμενο