Κουτριάνου Ελένα, Καθηγήτρια

Κουτριάνου Ελένα, Καθηγήτρια

στο γνωστικό αντικείμενο “Νεοελληνική Λογοτεχνία: Θεωρία της Λογοτεχνίας – Συγκριτική Γραμματολογία” (ΦΕΚ 2150/28.08.2023, τ. Γ’ )

To πληρέστερο Βιογραφικό διατίθεται εδώ.

Στοιχεία Επικοινωνίας :

Τηλέφωνο : 27210 – 65149, εσωτ. 4249

e-mail : koutrian@uop.gr

Η Ελένα Κουτριάνου είναι Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (D.Phil. 1997, Υπότροφος Ι.Κ.Υ.). Σπούδασε επίσης Ευρωπαϊκές Γλώσσες και Λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (M.A. 1992) και Κλασική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1990). Διετέλεσε Μεταδιδακτορική Εταίρος στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (1999, Μεταδιδακτορική Υπότροφος Ι.Κ.Υ.). Έχει διδάξει και στο InstituteforMedievalandRenaissanceStudies (OxfordUniv.), στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ελληνική και ευρωπαϊκή λογοτεχνία και τέχνη (με έμφαση στις εικαστικές τέχνες και τον κινηματογράφο) του 19ου και του 20ού αιώνα, την εκδοτική κειμένων, τη θεωρία της συγκριτικής γραμματολογίας (με έμφαση στη διακαλλιτεχνική/ διαμεσική σύγκριση και την σύνδεση λογοτεχνίας και παγκοσμιοποίησης), και τη θεωρία της λογοτεχνίας (με έμφαση στις θεωρίες της διακειμενικότητας, την πραγματολογία, τη γενετική κριτική και τη διαμεσικότητα).

Είναι Διευθύντρια του «Εργαστηρίου Συγκριτικής Γραμματολογίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας» (ΕΣΤΘΛ/ CCLT) του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο