Μονιού Δήμητρα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Μονιού Δήμητρα, Επίκουρη Καθηγήτρια

στο γνωστικό αντικείμενο “Βυζαντινή Φιλολογία” (ΦΕΚ 2703/24-10-2022, τ. Γ’)

Πληρέστερο Βιογραφικό διατίθεται εδώ.

Στοιχεία Επικοινωνίας :

τηλέφωνο:

e-mail: d.moniou@uop.gr & dimoniou@gmail.com

Η Δήμητρα Μονιού είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (κατεύθυνση: Κλασσική, 2002). Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Βυζαντινή Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (2003-2005). Επίσης, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Universidad de Granada-Espana (2008-2010) με θέμα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ελλάδα: Σπουδές για την γλώσσα, λογοτεχνία, ιστορία και πολιτισμό (: La Grecia Medieval y Moderna:  Estudios sobre su Lengua, Literatura, Historia y Civilización). To 2009 ανακηρύχτηκε Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών (θέμα διατριβής: «Γεώργιος Μοσχάμπαρ: Ένας βασικός ανθενωτικός θεολόγος του 14ου αι.»).

Μετάβαση στο περιεχόμενο