Σωτηρίου Μαργαρίτα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Σωτηρίου Μαργαρίτα, Επίκουρη Καθηγήτρια

στο γνωστικό αντικείμενο “Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Λυρική Ποίηση” (ΦΕΚ Γ’ 985/12.04.2023)

Πληρέστερο Βιογραφικό διατίθεται εδώ.

Στοιχεία Επικοινωνίας :

τηλέφωνο: 27210 65129 – εσωτ. 4229

e-mail: maso@uop.gr

Η Μαργαρίτα Σωτηρίου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας. Είναι η συγγραφέας της μονογραφίας PindarusHomericus (Göttingen 1998). Έχει δημοσιεύσει μια σειρά άρθρων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με θέμα την αρχαϊκή λυρική ποίηση (με έμφαση στο χορικό άσμα), την ποιητική της, την εκτέλεση και επανεκτέλεση της όπως επίσης την πρόσληψη και τη διακειμενικότητα. Η πιο πρόσφατη έρευνά της αφορά την ερμηνευτική προσέγγιση των επινίκιων ωδών του Βακχυλίδη και πρόκειται άμεσα να υλοποιηθεί με το υπό έκδοση υπόμνημα Βακχυλίδης ο Κείος. Αρχαίο Κείμενο, Μετάφραση, Ερμηνευτικός Σχολιασμός (εκδόσεις Παπαζήση).

Μετάβαση στο περιεχόμενο