Ξέστερνου Μαρία, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια

Ξέστερνου Μαρία, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια 

στο γνωστικό αντικείμενο “Διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων με την εφαρμογή λογισμικού” (ΦΕΚ 1264/12.12.2016 τ. Γ’ )

Πληρέστερο Βιογραφικό διατίθεται εδhttps://phil.uop.gr/wp-content/uploads/2022/11/xesternou.pdfώ.

Στοιχεία Επικοινωνίας :

τηλέφωνο: 27210 65141 – εσωτ. 4217

e-mail: mxest@uop.gr

Η Μαρία Ξέστερνου (Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών [1990], D.E.A. Paris-Sorbonne (ParisIV) [1991], Docteur es lettres, (Phd), Paris-Sorbonne (Paris IV) [2001], υπότροφος του ιδρύματος «Α.Γ. Λεβέντη», του ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης», του ιδρύματος Hardt (Γενεύη), του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών (COE, Γενεύη), είναι μόνιμη Επίκουρος καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο γνωστικό αντικείμενο «Διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων με την εφαρμογή λογισμικού» και προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα.

Πρόεδρος ΠΕΠΠΣ Πελοποννήσου, επιστημονική υπεύθυνη και εκπονήτρια του έργου Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως (για την ειδικότητα ΠΕ2), εκπονήτρια Αναλυτικού προγράμματος Σπουδών Λογοτεχνίας Λυκείου και επιμορφώτρια (ΙΕΠ), Ειδικός επιστήμονας ΥΠΟΠΑΙΘ, Ειδικός επιστήμονας και Επιμορφώτρια Κ.ΑΝ.Ε.Π-Γ.Σ.Ε.Ε., Επιμορφώτρια και εισηγήτρια πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού Π.Ε.Κ., μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ.

Τμηματική υπεύθυνη της Πρακτικής άσκησης του τμήματος Φιλολογίας (2011-σήμερα) και τμηματική εκπρόσωπος του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Επιστημονικός κριτής σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, μέλος ερευνητικών ομάδων, επιστημονική υπεύθυνη σε προγράμματα ERASMUS. Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Εκπαιδευτικά λογισμικά, Παιδαγωγική και Έρευνα των Digital Humanities, Εφαρμογές ΤΠΕ στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, Πολυτροπικά κείμενα, Ψηφιακή αφήγηση, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο