Αξιολογήσεις

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης (Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης Α.ΔΙ.Π.) – Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency: Final Accreditation Report for UGP of Philology

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης (Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης Α.ΔΙ.Π.) – Hellenic Quality Assurance Agency for Higher Education

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ακ. έτος 2009 – 2010 – Internal Evaluation Report

Μετάβαση στο περιεχόμενο