Τμήμα Φιλολογίας

Πρώτιστη μέριμνα του Τμήματος Φιλολογίας είναι η διασφάλιση παροχής υψηλού επιπέδου σπουδών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, στους φοιτητές του, τόσο στον τομέα της θεωρητικής κατάρτισης όσο και στους εξίσου σημαντικούς τομείς της πρακτικής άσκησης και της ερευνητικής εξειδίκευσης. Ειδικότερα, το Τμήμα Φιλολογίας, μέσα από ένα ευρύτατο φάσμα δράσεων και αξιοποιώντας τις άριστες κτιριακές υποδομές του και τις σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής που διαθέτει, στοχεύει στην πολύπλευρη επιστημονική εκπαίδευση των σπουδαστών σε ποικίλους τομείς της φιλολογικής επιστήμης και του ελληνικού πολιτισμού. Επιπροσθέτως, μεριμνά συστηματικά για τη διεύρυνση των γλωσσικών και ερμηνευτικών οριζόντων των φοιτητών, ιδρύοντας στιβαρά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, διοργανώνοντας πλήθος πνευματικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, λειτουργώντας καινοτόμα ερευνητικά εργαστήρια και ενισχύοντας τις σχέσεις του με την εγχώρια και διεθνή επιστημονική κοινότητα

Δήμητρα Δελλή, Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας